ВСЕ НОВОСТИ:

Від стратегії до практики

Для того, щоб місто не було завалено сміттям і мешканці могли своєчасно сплачувати його вивезення, міська влада повинна додержуватись конкретної стратегії. Ця стратегія має базуватись на діючому законодавстві і на врахуванні особливостей господарювання на певній території.

Щоб побудувати модель вирішення проблеми із побутовими відходами спочатку, звернемо увагу на Правила надання послуг з вивезення побутових відходів. Ці Правила затверджені Постановою КМУ № 1070 від 10.12.2008 року і визначають   механізм   надання  суб'єктами господарювання (незалежно від форми їх власності) послуг з вивезення побутових відходів у містах, селищах і селах.
Виконавець   послуг   з   вивезення   побутових   відходів визначається   на  конкурсних  засадах  у  порядку встановленому Кабінетом  Міністрів  України.

Послуги  надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного  очищення,  затвердженої  в  установленому порядку.
Обсяг надання  послуг  розраховується  на  підставі  норм, затверджених органом місцевого самоврядування.
Критерієм якості послуг є дотримання графіка вивезення побутових відходів,  погодженого  з  органом  місцевого самоврядування.
На наступному етапі звертаємось до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою КМУ № 1173 від 16.11.2011 р.

Підготовка   та   проведення    конкурсу    забезпечується виконавчим органом сільської,  селищної, міської ради.

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали  та (або)  засвідчені  в  установленому  законодавством  порядку копії таких документів:
- документа, що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал  суб'єкта    господарювання (кількість спеціально   обладнаних транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
-  документа, що містить відомості про обсяги надання послуг  із збирання  та  перевезення  твердих,  великогабаритних,  ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;
 -  технічних паспортів  на  спеціально   обладнані   транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
 -  довідки-характеристики спеціально   обладнаних   транспортних засобів: тип,    вантажопідйомність, наявність    пристроїв автоматизованого   геоінформаційного   контролю    та    супроводу перевезення побутових відходів,  реєстраційний номер, найменування організації,  якій  належать спеціально  обладнані   транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
-  довідки про  забезпечення  створення умов для щоденного миття спеціально  обладнаних  транспортних  засобів,  їх  паркування  та технічного обслуговування;
 -  довідки про проходження водіями медичного огляду;
-   документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
-  документа, що  містить  інформацію  про  кількість  відходів, залучених   учасником   до   повторного   використання;  кількість відходів,  які використовуються як  вторинна  сировина;  кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
 -  інших документів.

Організатор конкурсу протягом не більш як  п'яти  робочих днів  з  дня  проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу  на певній  території  населеного  пункту,  межі  якої  були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

З  переможцем  конкурсу  протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

В типовому договорі зазначено, що виконавчий орган (Замовник) зобов’язується:
- погодити графік вивезення побутових відходів,  розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;
- затвердити норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів, визначені в установленому порядку та інше.

Виконавець (надавач послуги) зобов’язується:
- укласти договори на надання послуг з  вивезення  побутових відходів  із  споживачами на території,  визначеній цим договором, відповідно до

Типового договору про  надання  послуг  з  вивезення побутових  відходів.
Знову повертаємось до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.
Власники   або   балансоутримувачі   житлових  будинків, земельних ділянок  укладають  договори  з  особою,  яка  визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів,  та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Договір про надання послуг з власниками або балансоутримувачами житлових будинків укладається відповідно до типового договору.
Наведемо деякі суттєві аспекти. Згідно типового договору Виконавець зобов’язується:
-  погодити із  споживачем  місця  розташування  контейнерних майданчиків,   визначити  їх  кількість,  необхідну  для  збирання побутових,   великогабаритних  і  ремонтних  відходів,  перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;
-   обладнати   контейнерні   майданчики   та  забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному  стані  контейнерів  та контейнерних   майданчиків  у  разі  перебування  їх  у  власності виконавця;
 - ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на   контейнерному   майданчику   через    недотримання    графіка перевезення,  проводити  прибирання  в  разі  розсипання побутових відходів  під  час  завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;
- прибувати  протягом  трьох  годин  на  виклик  споживача і усувати протягом 24  годин  недоліки.  У  разі  коли  недоліки  не усунено   протягом   трьох  робочих  днів,  проводити  відповідний перерахунок розміру плати та інше.
Тепер звернемось до документів, які регулюють процедуру утворення тарифу на вивезення побутових відходів.
Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів затверджений Постановою КМУ № 1010 від 26.06.2006 року (поточна редакція від 09.02.2013 р.) визначає наступне:
Тарифи  на  послуги  -  грошовий  вираз  витрат  із збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення  1  куб. метра  або  1  тонни  (за наявності вагового обладнання)  побутових відходів, розрахований на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.

Одиниця  калькулювання собівартості послуги - 1 куб. метр або 1  тонна  (за  наявності  вагового обладнання) побутових відходів.

Підписавши договори із власниками квартир (будинків) надавач послуги виписує платіжний документ у якому передбачаються графи для зазначення даних про:
- об’єм побутових відходів;
- тарифи на надання послуг;
- суму, що підлягає сплаті.

Тобто, загальна стратегія виглядає наступним чином:
1. Оголошення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів.
2. Оприлюднення Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу  на певній  території  населеного  пункту.
3. Укладення договору на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту між виконавчим комітетом і виконавцем послуги.
4. Погодження виконавчим комітетом графіка вивезення побутових відходів.
5. Затвердження виконавчим комітетом норм вивезення твердих побутових відходів.
6. Затвердження схем санітарного очищення.
7. Затвердження тарифу на послуги з вивезення побутових відходів.
8. Укладання договору на надання  послуг з вивезення побутових відходів між виконавцем послуги і фізичними (юридичними) особами.
9. Погодження із споживачами місць розташування контейнерних майданчиків.
10. Обробка виконавцем послуги особових документів фізичних осіб з метою укладання договору із Управлінням праці та соціального захисту населення про надання пільг та субсидій.

Ця схема будується на взаємовідносинах СПОЖИВАЧ – ВИКОНАВЕЦЬ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ. Вона досить прозора і чітка. Можна достовірно визначити обов’язки сторін і притягнути винних до відповідальності у разі нанесення збитків.
Однак, за необхідністю, схема може розширюватись.

Спробуємо сформулювати іншу стратегію.
Пункти 1-7 попередньої схеми обов’язкові у будь-якому випадку, але далі можемо  налагоджувати зв’язки іншим чином:
8. Визначення виконавчим комітетом виконавця послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
9. Затвердження тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (вкл. вивезення побутових відходів).

Тариф, який подається на затвердження, розробляється на підставі Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011 р. Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги визначено. Витрати з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), нараховані для фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку), (Вфо) визначаються за формулою
Вфо = В / Пзж,
де Пзж — сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку); В — вартість вивезення відходів, що визначається за формулою
В = Кфо х Нтв х Ттв,
де Кфо — кількість фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку); Нтв — норма вивезення твердих відходів у куб. метрах на одну фізичну особу з розрахунку на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування в установленому порядку; Ттв — тариф на вивезення 1 куб. метра твердих відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування.
10. Укладання договору між виконавцем послуги з вивезення побутових відходів і виконавцем послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
11. Погодження місць розташування контейнерних майданчиків.
12. Укладання договору між виконавцем послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та власниками квартир (нежитлових приміщень, будинків).

Ця схема будується на взаємовідносинах СПОЖИВАЧ – УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ – ВИКОНАВЕЦЬ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ. Ланцюжок господарських відносин збільшується і у випадку несвоєчасного вивезення відходів межі відповідальності можуть перекладатись з одного підприємства на інше.

Для того, щоб сплести складніше «мереживо» господарських зв’язків, схему можна ускладнити ще одним суб’єктом – ОСББ (об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків).
Тоді, пункти 1-11 попередньої схеми є обов’язковими, але далі:
12. Затвердження на загальних зборах ОСББ розміру витрат на утримання будинку і прибудинкових територій (з урахуванням вартості послуги на вивезення побутових відходів).
13. Укладання договору між виконавцем послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та ОСББ.

Схема виглядатиме наступним чином:   СПОЖИВАЧ – ОСББ – УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ – ВИКОНАВЕЦЬ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ.
І коли біля Вашого будинку накопичується і смердить сміття, Ви маєте з’ясовувати, хто винен. А от винних у цій піраміді може бути дуже багато. Саме Ви сплачуєте всі платежі своєчасно. Однак, ОСББ винне, оскільки не проконтролювало боржників і не вистачило коштів розрахуватись за сміття.  Управлінська компанія винна, оскільки своєчасно не перерахувала кошти споживачів виконавцю послуги з вивезення побутових відходів. Виконавець послуги не мав достатню кількість баків для збору сміття або транспортних засобів для вивезення відходів тощо.

Саме таку схему і вирішив запровадити виконавчий комітет Нікопольської міської ради. З цією метою 09 липня 2013 року у приміщені міськвиконкому о 19.00 були зібрані голови правлінь ОСББ на нараду із міським головою Токарем Русланом Івановичем. При цьому запрошені були із «особливого переліку». Більшість голів ОСББ навіть не мали уяви про подібне зібрання.

Стурбовані антисанітарним станом міста Нікополь, яке сьогодні можна спостерігати у будь-яких його районах, і здивовані терміновою зустріччю із міським головою, представники ОСББ запросили на нараду журналіста, головного редактора Інтернет-газети «Город Никополь» Артеменко Віктора Анатолійовича. Це Інтернет видання надає інформаційну підтримку розвитку ОСББ в м.Нікополь.

Але, побачивши у залі журналіста, міський голова дуже розлютився і почав вимагати, щоб Віктор Артеменко терміново покинув приміщення виконавчого комітету. Керівники ОСББ не заперечували присутності журналіста, і деякі навіть вимагали поставити це питання на голосування. Але Токар Руслан Іванович відповів, що присутніх осіб буде обирати він сам особисто і покликав охорону. Двоє чоловіків прийшли до малої зали міськвиконкому і почали при всіх присутніх силою виштовхувати журналіста. Той намагався їх зупинити, тримався за стільці, але охорона викручувала йому руки, відібравши та зіпсувавши при цьому пристрій для аудіо запису.

На вимогу Токаря Руслана Івановича всі запрошені перейшли до іншої зали, а журналіста до роботи так і не допустили.

Коли міський голова повідомив про мету зібрання та розповів про схему вивезення відходів, присутні були дуже обурені. Майже всі норми законодавства були порушені. Технічно укладати договори із компаніями, які не мали необхідного пакету документів неможливо. Повідомити мешканців міста про те, що ТОВ «КУБ ЛДФ» вже не працює, ніхто навіть не поспішав. Натомість  міський голова вимагав від керівників ОСББ сплачувати кошти за вивезення побутового сміття у липні 2013 року вже зовсім іншим компаніям. Міський голова намагався заспокоїти присутніх тим, що він знизив тариф з 3,66 грн. за 1 чоловіка до 3,30 грн. Однак, офіційного Рішення виконавчого комітету пред’явлено не було і станом на 10.07.2013 року ця інформація на офіційному сайті Нікопольської міської ради відсутня. Яким чином міський голова може знижати тариф невідомо, оскільки механізм тарифів формується підприємствами, які надають послуги.

Схема у практичному вигляді виявилась такою:
МЕШКАНЦІ МІСТА – ОСББ – ТОВ (ОСЕЛЯ-НІКОПОЛЬ, КОМФОРТ, КОМУНАЛЬНИК-НІКОПОЛЬ) -  КП «МІСЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ».

Звісно, керівники ОСББ, які розуміють наслідки впровадження такого ланцюжка, почали заперечувати. Після тривалих дебатів, міський голова Токар Руслан Іванович підвів підсумки. Тепер кожен власник квартири у багатоквартирному будинку має звернутись до однієї із організацій ТОВ «Оселя-Нікополь», ТОВ «Комфорт», ТОВ «Комунальник-Нікополь» (за дислокацією їх обслуговування) і терміново укласти  договір на вивезення побутових відходів терміном на 3 місяці. Чому саме на 3 місяці, ніхто із присутніх так і не зрозумів.

Тепер уявімо, що ми з Вами проживаємо у звичайному багатоповерховому будинку (не ОСББ). У нас у кожного вже укладено договір із ТОВ на утримання будинків, споруд і прибудинкових територій. Суму оплати ми маємо збільшити на вартість вивезення сміття. Однак, Рішення про зміну тарифів для ТОВ «Оселя-Нікополь», ТОВ «Комфорт», ТОВ «Комунальник-Нікополь» виконавчий комітет не приймав. Якщо ми укладаємо угоду на окрему послугу – вивезення сміття, то така угода із ТОВ «Оселя-Нікополь», ТОВ «Комфорт», ТОВ «Комунальник-Нікополь» неможлива, оскільки немає Рішення, що ці компанії є переможцями конкурсу. Якщо ми зрозуміли механізм тарифоутворення, то вартість цієї послуги повинна розподілятись пропорційно площі власності. Хто буде робити такий перерахунок?

На підставі яких документів будемо сплачувати (розрахункова книжка або квитанція)? Як бути, якщо ми вже оплатили до кінця кварталу певну суму на рахунок ТОВ «КУБ ЛДФ»? Кому подавати документи на пільги і як швидко їх врахують? Якщо здійснюється реєстрація у квартирі ще одного мешканця, хто має сповістити про це підрядників (бо із зміною кількості мешканців у будинку має бути перерахована оплата усіх квартир)?

Якщо ми проживаємо у будинку, де створено ОСББ і не користуємось послугами ТОВ «Оселя-Нікополь», ТОВ «Комфорт», ТОВ «Комунальник-Нікополь», то куди звертатись? Наші данні в цих компаніях відсутні. Які документи треба підготувати для укладання договору?

Вважаю, що стратегія обрана міським головою Токарем Русланом Івановичем, призведе до того, що антисанітарний стан міста лише погіршиться. Якщо КП «Міські автомобільні дороги» буде якісно вивозити побутові відходи протягом 3-х місяців, а ТОВ «Оселя-Нікополь», ТОВ «Комфорт», ТОВ «Комунальник-Нікополь» за це розраховуватись, то останні зазнають значних збитків, що, у свою чергу, негативно вплине на інші статті  утримання житлового фонду.


Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube


 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

28 комментариев

Александр Тихон 10 июля 2013 23:53
Алена - исчерпывающе bravo ,юротдел горсовета о таком и не слышал.
 • 0
Маслов 11 июля 2013 00:06
Цитата: Александр Тихон
Алена - исчерпывающе ,юротдел горсовета о таком и не слышал.

Они в шоке сейчас. Прочитать одно,это понять нужно. Понять,что жопа светит лидеру ихнему. Натворил делов дядя
 • 0
Слесарь 11 июля 2013 01:04
Так он же себя вершителем судеб в городе считает. Его любимая песня.." тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня.."Сука, новое теперь погоняло , должно к нему пристать"Повелитель мух". Такой каламбур с коммунальщиной сотворить - точно башка прогнила. Костя, твой ученик тебя достоин. Каличные вы наши....
 • 0
Фотограф 11 июля 2013 08:59
Прочитала выше изложенное и поняла Никополь утонет в дерьме и мусоре. Неплохую кто то придумал комбинацию!!! Это будет первый мэр которого скинут с власти благодаря мусору))) А кто войдёт на престол тот будет коронован как спаситель города от мусора то есть мусорный мэр)))))
 • 0
Токаръ 11 июля 2013 09:04
Да, надо было МНЕ ( РИТе) заранее спросить у Алёны Валерьевны , как действовать в данной ситуации, на будующее учту. Если что не пойму , буду обращаться к Алёне или Тихону.Руководство к действию или напоминание о том , что надо изучать руководящие документы и применять их на практике в своей деятельности, а таким образом как сейчас у меня в команде получилось, работают только дураки ( дебилоиды ).
 • 0
Токаръ 11 июля 2013 09:11
Раскрою маленькую тайну, деньги которые обманутые мои избиратели, мои земляки, никопольчане заплатят моим компаниям Оселя, Комфорт, Комунальщик, останутся у них и в дальнейшем перекачуют ко мне в карман. А Горавтодор получит помощь из бюджета, на покрытие расходов по вывозу мусора, мои однопартийцы из фракции готовы проголосовать изменения в программе ( только Журавлёв будет против, но один в поле не воин, главное Жменя будет как всегда молчаливо соглашаться ).
 • 0
Булда 11 июля 2013 10:25
РИТа очень любит животных, посмотрите на свалки мусора возле мест для сбора отходов, для кого такое большое количество отходов кладировано? Для собачек, кошечек, ворон, и другой живности. Собачник построил, скоро будут социальные автобусы для собак,и голосовать в 2015 году будут они-же.
 • 0
Вредина 11 июля 2013 10:58
Ну три месяца мерину нужно для проведения тендера. А сейчас он стремится уговорить горожан на добровольное заключение договоров с его личными фирмами. Мол это не я - это они сами захотели.
 • 0
Вредина 11 июля 2013 11:06
Ко всем организационным и юридическим дырам в затее нашего мэрина необходимо добавить ещё чисто техническую.
Евроконтейнера для сбора мусора требуют ещё и евромусоровозов./на форуме уже это говорили/. Но никто из нынешней своры молодых управленцев с сальными волосами не подумал что эти машины как минимум в 2.5 раза длиннее наших зилков и газончиков с боковой загрузкой которые есть в кубе. Евромусорщики банально не поместятся у нас во дворах. Буквально не пукнуть и не развернуться. А у риты опять будут виноваты ОСББ, КУБ, горожане и конечно папередники.
 • 0
Анархист 11 июля 2013 11:10
Тихону - Саша, инициируй регистрацию территориальной общины Никополя и проведение люстрации органов власти. Я думаю люди поддержат. Я уж точно.
 • 0
klimuk 11 июля 2013 11:40
А зачем нужны евроконтейнера для сбора мусора? Может, стоит весь мусор сносить к исполкому, как в прошлый раз? Оттуда мусор в один миг вывозиться. Дешевле обойдется.
 • 0
bara 11 июля 2013 12:37
Очень прискорбно, что уровень дискуссий на данном сайте более чем низкий* Как администратор пропускает такие высказывания - в жопу, сука, дебилойды - и это "мягкий вариант". Проблема находится в другой плоскости (по моему) люди на научились слышать друг друга и не хотят понимать. Что касается "меров" - и один и другой - временщики* Поэтому призываю Вас к толерантности - у всех есть свое мнение. А по поводу призывов - спалить, на кол и.т.д. - так можно и не заметить как сам туда попадешь!!! П